Arkadaşına Gönder

  AÇIKLAMA Kanun/ Maddesi Süre
 

 1

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği ta rihten itibaren ödenme süresi  3 2 01/ Madde 4  Göster3 ay
 

2

 

Süre tespiti, sigortalılığın başlangıcı ve sürelerin değerlendirilmesi

3 2 01/ Madde 5 Göster

Bu tespitte 1 yıl 360

gün, 1 ay

30 gün hesaplanır

 

3

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tari hindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ lık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinde belir tilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç ara sında seçilecek günlük kazancın yüzde miktarı  3 2 01/ M a d

de 4

Göster%45

Arkadaşına Gönder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir