Arkadaşına Gönder
Results

-
Arkadaşına Gönder


Arkadaşına Gönder
Arkadaşına Gönder


Arkadaşına Gönder

#1. 4857 sayılı Kanuna göre; iş sözleşmeleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. 4857 sayılı Kanuna göre; “Nitelikleri bakımından en çok ………….. süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#3. Süreksiz işler hakkında 4857 sayılı Kanunun uygulanmayan hükümleri yerine aşağıdakilerden hangisinin hükümleri uygulanır?

#4. 4857 sayılı Kanuna göre; belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#5. 4857 sayılı Kanuna göre; “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme …………………….” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#6. 4857 sayılı Kanuna göre; kısmi süreli iş sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. 4857 sayılı Kanuna göre; kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre nasıl ödenir?

#8. 4857 sayılı Kanuna göre; “Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, ………………………” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9. 4857 sayılı Kanuna göre; çağrı üzerine çalışmada, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

Bitir


Arkadaşına Gönder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir