Arkadaşına Gönder

4982 SAYILI KANUN SÜRE
 

 

 

1

 

Kamu yararının gerektirdiği hâller de, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye önceden haber verilmek koşuluyla açıklanacak süre

 

 

 

 

 

 

 

Göster7 gün

 

 

2

 

Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzeri ne istenen bilgi veya belgeye erişimi sağlama süresi

 

 

 

 

 

Göster15 gün

 

 

3

 

Bilgi edinme istemi (…) (1)redde dilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğin den itibaren itiraz süresi

 

 

 

 

 

Göster15 gün

 

 

4

 

Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi vermekle yükümlü oldukları süre

 

 

 

 

 

Göster15 gün

 

 

5

başvuru içeriğinin birden fazla ku rum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarına bilgi veya belgeye erişim süresi  

 

 

 

 

Göster30 gün


Arkadaşına Gönder