Arkadaşına Gönder

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SÜRELER
Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Cumhur başkanı Tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulacağı Süre  

Göster5 Gün

Kamu Yatırım Programının Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmî Gazetede Yayımlanacağı Süre  

Göster15 Gün

Malî Yıl İçinde Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmaların Cumhurbaşkanlığı Tarafından İlan Edileceği Süre  

Göster15 Gün

Sayıştay’ın, Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Düzenleyeceği Genel Uygunluk Bildiri mini, Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunacağı Süre  

Göster75 Gün

Her Mutemet Ön Ödemelerden Harcadığı Tutara İlişkin Kanıtlayıcı Belgeleri, İlgili Kanunlarında Belirtilmemiş Olması Halinde Avanslarda Muhasebe Yetkilisine Verilmesi Gereken Süre  

 

Göster1 Ay

Kamu Hesapları Malî Yıl Esasına Göre, Mahsup İşlemlerinin Yapılacağı Süre  

Göster1 Ay

İç Denetim Raporları İle Bunlar Üzerine Yapılan İşlemlerin, Üst Yönetici Tarafından İç Denetim Koordinasyon Kuruluna Gönderileceği Süre  

Göster2 Ay

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan Ve Üye lerinin Atanacağı Süre  

Göster2 Ay

 

 

 

Mutemedin Ön Ödemelerden Harcadığı Tutara İlişkin Kanıtlayıcı Belgeleri, Muhasebe Yetkilisine Vermesi Gereken Süre  

Göster3 Ay

Niteliğinden Dolayı Malî Yılla Sınırlı Tutulamayan Ve Sürekliliği Bulunan Ödeneklerde Yüklenmenin Geçilemeyeceği Süre  

GösterOn İki Ay


Arkadaşına Gönder