Arkadaşına Gönder

Başla

Arkadaşına Gönder

5018 Test-1” ile ilgili 2 görüş

  1. Burak Dinçer Yazının yazarı

   Üst yöneticiler
   Madde 11- Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve
   belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. (Mülga ikinci cümle: 3/10/2016-KHK-676/69 md.; Aynen
   kabul: 1/2/2018-7070/55 md.) (Ek cümle: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Bakanlıklarda en üst yönetici
   Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.(4)

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir