Arkadaşına Gönder

Kaçta kaç? - Yüzde

-
Arkadaşına Gönder

0 0 votes
Article Rating

Arkadaşına Gönder
Arkadaşına Gönder

0 0 votes
Article Rating

Arkadaşına Gönder

#1. A Ltd. Şti. muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile otuz beş sigortalı bildirmiştir. Bu sigortalılardan beşinin meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı olduğu anlaşılmıştır. Gerçeğe aykırı meslek adı ve kodu bildirilmesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası ne kadardır?

#2. A Ltd. Şti. muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile kırk beş sigortalı bildirmiştir. Bu sigortalılardan on beşinin meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı olduğu anlaşılmıştır. Gerçeğe aykırı meslek adı ve kodu bildirilmesi nedeniyle uygulanacak idari para cezası ne kadardı

#3. İdari para cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4. İdari para cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5. İdari para cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti sunucusunun sözleşmesinin Kurumca feshedilebileceği durumlardan biri değildir

#7. “Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturma esnasında yapılan tespitlere bağlı olarak, oluşabilecek Kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi hâlinde, en az ……. müfettişten oluşan komisyonun uygun görüşü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanının onayıyla ………. geçmemek üzere, inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel veya müeccel alacaklarının ödemesi, tahsili riske gireceği öngörülen alacakla orantılı olarak durdurulabilir.” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?

#8. Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmeti sunucuları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9. Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği sağlık hizmeti sunucuları ve hekimler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#10. 5510 sayılı Kanunun 4/1/c kapsamında sigortalı sayılanlardan, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin genel sağlık sigortası primi nasıl ödenir?

Bitir
0 0 votes
Article Rating

Arkadaşına Gönder
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments