Arkadaşına Gönder

Results

-
Arkadaşına Gönder


Arkadaşına Gönder
Arkadaşına Gönder


Arkadaşına Gönder

#1. SSİY’nin 9’uncu maddesine göre aşağıda verilen, haklarında bazı sigorta kolları uygulanacak sigortalılar ve sigorta kollarından uygulanacak hükümlerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlar arasında yer almaz?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılanlar arasında yer almaz?

#4. Aşağıdakilerden hangisi SSİY’nin 10’uncu maddesinde yer alan sigortalı sayılmayanlar arasında yer almaz?

#5. Yabancı uyruklu sigortalıya, 20/05/2019-20/05/2020 tarihli çalışma izin belgesi verilmiş, bu belge işverene 28/05/2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu sigortalının bildirimi en geç hangi güne kadar işveren tarafından yapılırsa süresi içinde yapılmış sayılır?

#6. Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri en geç ne zamana kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilirler?

#7. Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, çalıştıkları işyerleri ile ilgili kendilerini Kuruma bildirmeleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8. Sigortalılığın sona ermesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Sigortalılığın sona ermesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#10. Kanunun 5’inci maddesi gereği bazı sigorta kollarına tabi tutulanların sigortalılığının sona ermesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bitir

Arkadaşına Gönder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir