Arkadaşına Gönder

Başla

Arkadaşına Gönder

657 Test-3” ile ilgili 1 görüş

 1. ebru teke

  “Zamanaşımı:

    Madde 127 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/33 md.)
    Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
    a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
    b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
    Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” denildiğinden 4. sorunun cevabının 24 ay olması gerektiği kanaatindeyim

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir