Arkadaşına Gönder

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerin nüsha sayısı 1 (Tek)

Göster(Madde 5)

Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda hazırlanacak belgeler, paraflı nüshası hazırla yan idarede kalacak şekilde en az düzenlene cek nüsha sayısı (Fiziksel ortamda hazırlanan belge nüsha sayısı)  

 

Göster

2 (iki)

(Madde 5)

 

Belge üzerinde en fazla kullanılacak logo sayısı

Göster

2 (iki)

(Madde 9)

 

 

Belge boyutu

Göster

A4 (210×297

mm)

(Madde 6)

 

Times New Roman Harf Büyüklüğü

Göster

12 punto

(Madde 7)

 

Arial Harf Büyüklüğü

Göster

11 punto

(Madde 7)

 

Belgenin Yazı Alanı

Göster

1,5 cm

(Madde 8)

İdare, logo kullanmak istediğinde sayfanın üst boşluğu.  

Göster

0,5 cm

(Madde 8)

 

 

Paragrafa içerden başlama ölçüsü

Göster1.25 cm (Madde 16)
 

Sayfaya numarası verilecek alan

GösterSayfa ortası (Madde 27)
 

Belge Taleplerinde Cevap Süresi

Göster

5 iş günü

(Madde 33)

Bilgi ve Görüş Taleplerinin Yerine Getirilmesin deki Süre Göster

15 iş günü

(Madde 33)

EBYS’lerin uyumlu hale getirilmesi süreci Göster

3 ay (Geçiçi

Madde 1)


Arkadaşına Gönder