Arkadaşına Gönder

TBMM

 

Salt Çoğunluk

Meclis üye tam sayısının yarısından en az 1 fazla olan çoğunluktur. Bu sayı Göster301 dir.
 

Toplantı Yeter Sayısı

Meclis’in toplanabilmesi için üye tam sayısının en az 3 te 1’i gerekir. Bu sayı Göster200 dür.
 

 

Karar Yeter Sayısı

Salt çoğunluk sayısı hiçbir zaman TBMM’nin Gösterdörtte birinin bir fazlasından az olmamalıdır. Bu sayı Göster151 dir.
Anaysa Değişikliği Yeter Sayısı Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısınınGöster 3’te 2’si olan 400 dür.
Referandum Kararı  

Göster360 oy.

 

Yüce Divana Sevk

Yüce Divan’a sevk için ise üGösterçte iki çoğunluk, yani 400 milletvekilinin desteği gerekiyor.
 

Erken Seçim Kararı

TBMM’nin erken seçim kararını ise Gösterbeşte üç çoğunluk,360 oy gerekiyor.

Arkadaşına Gönder